15 januari, Debat: Burgerparticipatie opgenomen in Omgevingswet

 

Vanaf 2021 wordt participatie een belangrijke pijler in de Omgevingswet.

Burgers en bedrijven krijgen wettelijk meer mogelijkheden mee te denken met initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld wonen of ruimtelijke ordening. Het idee is dat vroegtijdig samenwerken de kwaliteit van oplossingen vergroot. In een lezing op 15 januari worden een aantal woonvesting-initiatieven besproken waarbij burgers werden betrokken bij projecten. Vragen komen hierbij aan de orde zoals wat betekent het bijvoorbeeld als bewoners de eindverantwoordelijkheid krijgen? En wat zijn de mogelijkheden die de nieuwe wet met zich meebrengt? Interessante vraagstukken, vind ik zelf. Zie Pakhuis de Zwijger, 15 januari om 20.00 uur >>

 

Lees ook:

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.