Huidige voorschriften AFM betreffende crowdfunding

Het AFM houdt toezicht op crowdfunding platforms waarbij leningen en aandelen-uitgifte mogelijk zijn. Hieronder een overzicht van de belangrijkste huidige voorschriften die het AFM voor crowdfunders en platformhouders heeft opgesteld. Momenteel wordt bij ons ministerie als op Europees niveau gewerkt aan vernieuwing van de regels.

  • Register crowdfunding platforms: alle bij het AFM bekende platforms zijn te vinden in hun register. Indien via een platform leningen afgesloten kunnen worden of aandelen uitgegeven, is een ontheffing of vergunning van het AFM verplicht.
  • Vrijstellingsvermelding: platforms zijn verplicht de volgende melding in beeld te brengen indien zij onder een vrijstelling vallen: “Let op, u belegt buiten AFM-toezicht.” >>
  • 48-uurs maatregel: Projecteigenaren dienen 48 uur voor het openstellen van een campagne waar om onderhandse leningen wordt gevraagd, zichtbaar te zijn voor het publiek. Dit geeft investeerders de kans zich tijdig in te lezen.
  • 24-uurs maatregel: Na het verstrekken van een lening door een investeerder heeft de particuliere investeerder nog 24-uur bedenktijd om tot annulering over te gaan.
  • €80.000,- regel: consumenten mogen maximaal 80.000 euro investeren via crowdfunding. Vanaf een investering boven de 500 euro wordt een investeerderstoets afgenomen door het platform.
  • 10%-regel: het AFM adviseert platforms consumenten er op te wijzen maximaal 10% van hun vrij besteedbare vermogen per project dan wel via crowdfunding te investeren.
  • Wanbetalingen: wanbetalingen moeten zichtbaar gemaakt worden op de website van een platform
  • Achtergrondinformatie: een platform moet voldoende achtergrondinformatie verstrekken.

Naast deze regels heeft de branchevereniging Nederland Crowdfunding met haar aansluitende platforms ook eigen richtlijnen opgesteld: bekijk hier hun Gedragscode. >>

Wil je hulp bij het uitwerken van je project-idee? Neem contact op.

 

Lees ook:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.