Burgerinnovatie & Deeleconomie

Hoe kun je als overheid of belangenorganisatie burgerinnovatie  -het betrekken van burgers bij publieke besluitvormingen op basis van hun eigen belangen- stimuleren?

Burgerinnovatie is eigenlijk het omgekeerde van burgerparticipatie. Bij burgerinnovatie groeperen burgers zich om bij de gemeente/overheid een verandering teweeg te brengen. Bij burgerparticipatie vraagt de overheid burgers om hun betrokkenheid.

Burgerinnovatie is een fenomeen dat vooral in ontwikkelingslanden ver gevorderd is. Meer dan in de Westerse landen. E-motive, een onderdeel van Oxfam Novib informeert hier onder andere over, zodat wij in het westen kunnen leren van de initiatieven uit ontwikkelingslanden. Of VideoVolunteers in India, waar maatschappelijke problemen via een bottum-up methode aan de kaak worden gesteld.

Ook in Nederland zien we het steeds meer opkomen, vooral op het gebied van duurzaamheid. Zoals duurzame bewonersinitiatieven of het oprichten van stadstuinen. Echter zijn er naar mijn mening nog steeds erg veel financiële ‘potjes’ ter ondersteuning bij de gemeente, die volgens mij ook op een andere manier benaderd kunnen worden. Minder rigide behandeling per potje, en meer kijkend naar de vraag en behoeftes.

Burgerinnovatie door creativiteit

Één manier om innovatie vanuit burgers onder de aandacht te brengen, is door creativiteit in te zetten. Formaat brengt bijvoorbeeld met behulp van theatervoorstellingen over een specifiek onderwerp probleemstukken aan de orde. In de theatervoorstelling wijzigt de huidige situatie naar een toekomstige situatie, zodat burgers kunnen anticiperen op de gevolgen van mogelijke veranderingen. Aan het einde is er ruimte voor inbreng vanuit het publiek en discussie.

Bottum-up

Burgerinnovatie heeft de meeste kans van slagen als de bewustwording bij een groot gedeelte van de burgers aanwezig is. Er is sprake van een bottum-up proces. Dit houdt in dat van onderaf veranderingen plaatsvinden alvorens ze door de overheid omgezet worden voor een ieder. Beleid vanuit de overheid is over het algemeen een top-down proces. Verandering vanuit een top-down proces kan positief teweeg worden gebracht als er een groot draagvlak is onder de bevolking. Het is dus van belang voor de ‘top’ om interactie en draagvlak te creëren.

Een voorbeeld van burgerinnovatie is Occupy Wallstreet. Mensen demonstreren tegen de macht van de financiële sector. Door bewustwording te creëren hoopten de betrokkenen vanuit een bottum-up proces huidige systemen te kunnen veranderen.
Dat dit nog heel moeilijk is, blijkt wel uit Occupy. Over de hele wereld waren er demonstraties en werd er veel aandacht aan het probleem geschonken, toch zijn er nog onvoldoende oplossingen in beeld. Wel is er awareness ontstaan. Had de overheid hierin meer kunnen doen? Het momentum was in ieder geval goed geweest om te experimenteren met nieuwe initiatieven.

Burgerinnovatie door budgetmonitoring

Een andere manier om burgerinnovatie tot ontwikkeling te laten komen is door middel van budget-monitoring. Budget-monitorig is een begrip overgewaaid vanuit Brazilië. Budget-monitoring houdt in dat je als burger de overheid nauwlettend in de gaten houdt bij overheidsbestedingen. -Waar gaat het geld heen? Hoe komen ze aan de vastgestelde bedragen?- De visie achter budget-monitoring is: “Wie geld heeft, heeft de macht”. Het is dus zaak het geld te delen, en dat vanuit de burgers te doen. Het is de bedoeling dat burgers meer invloed krijgen op besteding van overheidsgeld, waardoor de overheid direct ervaart wat er leeft onder de bevolking. Een wisselwerking.

Het doel is om bestedingen van onderaf te reguleren. Wederom een bottum-up systeem, in plaats van een top-down. De Nederlandse organisatie achter budget-monitoring, CBB, leert burgers hoe de geldstromen lopen. Analyse van budgetten is een belangrijk onderdeel. Ook leert zij burgers te lobbyen voor onderwerpen die wezenlijk voor hen zijn.

Zelf doen

Heb jij ideeën over hoe je initiatieven beter zou kunnen ontplooien via de overheid, of wil je zelf een proces opzetten waarbij de initiatieven van burgers of een specifieke doelgroep van belang zijn? Neem dan eens contact met ons op. Ook passend hierbij kan een training conceptontwikkeling of community finance zijn. Wij denken graag mee.

+31626997824 

.
..

Gerelateerde berichten:

.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.