Deeleconomie & Burgerparticipatie: 5 manieren om burgerparticipatie te laten slagen

Hoe betrek je als overheid burgers bij de besluitvorming? En waarom dat wel of niet interessant is. 

Burgerparticipatie is het door de overheid/gemeente betrekken van burgers via een open dialoog bij plannen of bij beleid om daar samen vorm en inhoud aan te geven.

Het doel van de participatie kan velerlei zijn. Het kan gaan om de burger te

  • informeren

    © Shutterstock

  • feedback te vragen
  • samen te werken

Burgerparticipatie kan tijdrovend zijn, waardoor het voor een gemeente van belang is enkel hiertoe over te gaan als er sprake is van een meerwaarde.

  • leidt de burgerparticpatie tot nieuwe inzichten?
  • geeft het de burger een gevoel van erbij horen?
  • zorgt het voor draagvlak van de voorgestelde plannen?

Als de overheid besloten heeft dat zij graag de burger wil betrekken, zijn er nog een aantal aspecten van belang om de burgerparticipatie te doen slagen:

5 manieren om burgerparticipatie te laten slagen

 De problematiek moet geschikt zijn voor burgerparticipatie. Het is van belang dat het onderwerp aansluit en niet te moeilijk is.

 De burger moet het gevoel hebben daadwerkelijk iets toe te kunnen voegen.

 De overheid dient openheid van zaken te geven.

4  Het moet duidelijk zijn wat er van de burger wordt verwacht.

 De overheid moet duidelijk communiceren gedurende het gehele proces. Ook terugkoppeling is van belang.

Obama heeft bijvoorbeeld ruimschoots gebruik gemaakt van burgerparticipatie en de burgers het gevoel gegeven dat zij het verschil maakten. Toen hij de verkiezingen won was het de vraag of hij dan nog steeds zo intens zou Twitteren met zijn fans. Deze nazorg is van belang!

Burgerparticipatie kan ook tot chaos leiden, en het is daardoor belangrijk een goed gecoördineerde vraagstelling te communiceren.

Verschillende belangen

Daarnaast doen burgers en bedrijven mee om verschillende redenen en vanuit verschillende belangen. Deze belangen kunnen elkaar beïnvloeden. Verdeel ze onder in groepen. Al deze groepen van belangen zijn van invloed op de vraagstelling die door de overheid is gesteld. Omdat door burgerparticipatie heel veel meningen en ideeën rondom een vraagstelling in goede banen moeten worden geleid, is een  concrete en overzichtelijke probleemstelling een must.
.

Wil je burgerparticipatie binnen jouw gemeente? Neem dan contact op om mogelijkheden te bespreken.  

.

Gerelateerde berichten:

.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.